Microsoft Microsoft Excel

Excel formülünün bölümleri

Formül, şunların herhangi birini veya tümünü içerebilir: işlevlerbaşvurularişleçler ve sabitler.

Formülün bölümleri   

Formülün parçaları

1. İşlevlerPİ() işlevi, pi: 3,142… değerini döndürür.

2. Başvurular: A2, A2 hücresindeki değeri döndürür.

3. Sabitler: Formüle doğrudan girilen, 2 gibi sayılar veya metin değerleridir.

4. İşleçler: ^ (şapka karakteri) işleci sayıyı bir kuvvete yükseltir ve * (yıldız işareti) işleci sayıları çarpar.

Yazar hakkında

Yüksel Güneş

Yorum Yap