menu

Microsoft

Birden çok koşula dayalı olarak değerleri toplama

Bir formülde ÇOKETOPLA işlevini kullanarak bir veya daha fazla koşula göre...

 • Yüksel Güneş

Bir sayı grubunun ortalama değerini hesaplama

Ortalama işlevini kullanmak için Otomatik Sayı düğmesine tıklayarak bir say...

 • Yüksel Güneş

Çalışma kitabındaki bağlantıları (dış başvurular) bulma

Excel'te diğer çalışma kitaplarına bağlantı yapmak çok yaygın bir görevdir,...

 • Yüksel Güneş

Bir değerin hangi sıklıkta yinelendiğini sayma

Bir hücre aralığında belirli bir metnin veya sayı değerinin kaç kez tekrarl...

 • Yüksel Güneş

Elektronik tabloda değer eklemenin yolları

Toplama (değerleri toplama), Veri çözümlemesi'nin Excel bir parçasıdır. Ver...

 • Yüksel Güneş

Excel'i hesap makineniz olarak kullanma

İki veya daha fazla sayı değerini eklemek, bölmek, çarpmak ve çıkarmak için...

 • Yüksel Güneş

Sıfır değerlerini görüntüleme veya gizleme

Gelişmiş sekmesinde bir seçeneği kullanarak ya da sayı biçimi, koşullu biçi...

 • Yüksel Güneş

Formülü taşıma veya kopyalama

Aynı dosyada formülü taşımayı veya Excel.

 • Yüksel Güneş

Formülleri gösterme veya gizleme

Hücrelerin formül sonuçları yerine içerdikleri formülleri göstermesini sağl...

 • Yüksel Güneş

Excel'de basit formül oluşturma

Excel'de +, -, * ve / kullanarak sayıları toplama, çıkarma, çarpma veya böl...

 • Yüksel Güneş

Formüllerde adları tanımlama ve kullanma

Hücre aralıklarına, formüllerde de kullanılabilen açıklayıcı bir ad (“adlan...

 • Yüksel Güneş

Matematik simgeleri ekleme

Denklem araçlarıyla denklemlere veya metinlere matematik simgeleri ekleyin.

 • Yüksel Güneş

Metni üst simge veya alt simge olarak biçimlendirme

Windows ve Mac'te PowerPoint'te alt simge veya üst simge ekleme ya da metne...

 • Yüksel Güneş

Microsoft 365 için Word'deki yenilikler

İşbirliğini, aramayı, araştırmayı, paylaşmayı ve daha fazlasını geliştirmek...

 • Yüksel Güneş

Dipnot ve son not ekleme

Metninize not eklemek için dipnot veya son not oluşturun.

 • Yüksel Güneş

Kaynakça, alıntı ve başvuru oluşturma

APA, MLA veya Chicago gibi yerleşik, yaygın alıntı biçimlerini kullanarak k...

 • Yüksel Güneş