menu

Etiket: excel

DEVRİK_DÖNÜŞÜM işlevi

Sözdizimi: DEVRİK_DÖNÜŞÜM(dizi)

 • Yüksel Güneş

SIRALI işlevi

Bir dizideki 1, 2, 3, 4 gibi ardışık sayıların listesini oluşturmanızı sağl...

 • Yüksel Güneş

Excel’de #TAŞMA! hatasını düzeltme

Excel'de #TAŞMA hatasını düzeltme (bir formül birden çok sonuç döndürdüğünd...

 • Yüksel Güneş

Dinamik dizi formülleri ve taşan dizi davranışı

Dizi formüllerin dinamik Excel dizi formüllerin nasıl davranacağını öğrenin...

 • Yüksel Güneş

Office’de şeridi gösterme veya gizleme

Gizli olduğunda şeridi göster ve seçenekleri sekmeleri ve komutları göstere...

 • Yüksel Güneş

Toplu e-posta, mektup, etiketler ve zarflar için adres...

Word’de özel belgeler, zarflar, e-posta ve etiketler oluşturmak için adres...

 • Yüksel Güneş

Dizi formülleriyle ilgili yönergeler ve örnekler

Dizi formülü (birden fazla hücreyi kapsayan) hücre satırları ve sütunları ü...

 • Yüksel Güneş

Sayıları çıkarma

Excel'de sayıları çıkarmak için eksi işareti işlecini veya TOPLA işlevini k...

 • Yüksel Güneş

Yüzdeleri hesaplama

Excel’de bir toplamın yüzdesinin nasıl bulunacağını ve iki sayı arasındaki...

 • Yüksel Güneş

Birden çok koşula dayalı olarak değerleri toplama

Bir formülde ÇOKETOPLA işlevini kullanarak bir veya daha fazla koşula göre...

 • Yüksel Güneş

Bir sayı grubunun ortalama değerini hesaplama

Ortalama işlevini kullanmak için Otomatik Sayı düğmesine tıklayarak bir say...

 • Yüksel Güneş

Çalışma kitabındaki bağlantıları (dış başvurular) bulma

Excel'te diğer çalışma kitaplarına bağlantı yapmak çok yaygın bir görevdir,...

 • Yüksel Güneş

Bir değerin hangi sıklıkta yinelendiğini sayma

Bir hücre aralığında belirli bir metnin veya sayı değerinin kaç kez tekrarl...

 • Yüksel Güneş

Elektronik tabloda değer eklemenin yolları

Toplama (değerleri toplama), Veri çözümlemesi'nin Excel bir parçasıdır. Ver...

 • Yüksel Güneş

Excel'i hesap makineniz olarak kullanma

İki veya daha fazla sayı değerini eklemek, bölmek, çarpmak ve çıkarmak için...

 • Yüksel Güneş